Условия за ползване

Общи условия:

Уважаеми гости, молим Ви, внимателно да прочетете общите условия за ползване на Вила „Рупцовото“

При резервация на вилата, автоматично се сключва договор за наем, между наемодателя и представител на групата, извършил резервацията. При всяка резервация на Вила „Рупцовото“ се приема, че гостите са се запознали подробно с условията за ползване. Договорът за наем влиза в сила след като собственикът или представител на Вила „Рупцовото“, потвърди резервацията чрез телефонно обаждане или обратен e-mail на посочената в сайта форма за резервация.

Заплащане:

Уважаеми гости, след като направите резервация е необходимо в рамките на 3 работни дни от датата на потвърждение, да направите депозитно плащане в размер на 50% от цената на договорените нощувки, към банковата сметка на Вила „Рупцовото“.

Ако депозитното плащане не бъде извършено и получено в рамките на 3 работни дни от датата на потвърждение на резервацията, Вила „Рупцовото“ си запазва правото да анулира искането за резервация.

Всички плащания следва да бъдат в лева, освен ако не е уговорено друго със собственика на Вила „Рупцовото“.

Преди настаняване във вилата, гостите трябва да извършат доплащане на останалите 50% от договорената цена на нощувките. Ако плащането не е извършено, резервацията може да бъде отменена и Договора за наем се прекратява без предизвестие.

Допълнителни разходи:

Разходите за ток, вода, горива, почистване и консумативи, местни данъци и курортни такси са включени в наемните цени.

Всички допълнителни разходи, като наемане на допълнителен персонал, кетъринг, допълнителни такси за стоки и услуги се поемат от гостите, имащи съответните изисквания.

Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността на Вила „Рупцовото“, нейното обзавеждане, както и в дворното пространство, причинени по време на наемане и престоя, са за сметка на гостуващите. Стойността на обезпечението зависи от нанесената вреда и се заплаща в брой, мигновено, на собственика или негов представител.

Резервации, настаняване и освобождаване:

Резервацията, адресът на Вила „Рупцовото“, данните за контакт със собственика или негов представител, разпоредбите и указанията по посрещане и настаняване са обявени в сайта, като при постъпило  процентово авансово плащане, се издава документ. Същият документ се представя при пристигане, заедно с документ за самоличност на представителя на гостите, извършил резервацията.

Настаняването и освобождаването във Вила „Рупцовото“, се предлага в следните часове:

  • настаняване от: 14:00 часа следобед;
  • освобождаване до 12.00 часа на обяд, ако не е посочено друго.

С цел оптимизация на настаняването, Ви молим, при промяна на графика за гостуване, да уведомите собственика на Вила „Рупцовото“ или негов представител.

Колебания в цените:        

Цената на резервация е напълно гарантирана, дори в случаите, когато собственикът на Вила „Рупцовото“ направи корекция на цената на нощувките, след датата на потвърждение на резервацията.

Щети или загуби:

Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на Вила „Рупцовото“ с грижа на добър стопанин.

Собственикът или негов представител, може да изиска от гостите да освободят вилата, незабавно, в случай на прекомерни или неприемливи загуби или повреди по всяко време през наемният период, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума. Нанесените щети или загуби по време на наемния период се заплащат от гостите в троен размер от пазарната цена.

По време на наемния период, представителят на гостите, резервирал нощувките във Вила „Рупцовото“, носи пълна отговорност за поведението на придружаващите го лица във вилата и района около нея. Ако някой гост/ите или посетител/ите се държи непристойно, собственикът или негов представител, има право да изиска от същите да напуснат помещенията и/или вилата незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

Достъп:

При наемане на Вила „Рупцовото“, собствеността и техниката са на Ваше разположение, като собственикът или него представител, си запазва правото на достъп по време на престоя Ви за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и отоплението.

Брой гости:

По време на престоя, броят на гостите (възрастни и деца), не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията, осен ако не е договорено друго.

Не се допускат домашни любимци.

Ползване на имота, норми на поведение и грижа:

Гостите поемат цялата отговорност в случаи на нарушаване на обществения ред и подаден сигнал към органите на реда. Наложените санкции, глоби, актове, фишове и други наказания от органите на реда, свързани с българското законодателство, се поемат от гостите.

От всички гости и посетители на вилата се изисква да спазват приетите норми на поведение. Незаконни или неморални дейности като хазарт, проституция, употреба и пренасяне на наркотици, притежаване и използване на пиротехнически средства или опасни товари, както и притежаване и използване на огнестрелни оръжия и други оръжия, са строго забранени.

Пушенето във Вила „Рупцовото“ е забранено, освен, ако не е на предвидените за това места.

Гостите са длъжни да бъдат изключително внимателни и съобразителни през цялото време на престоя си във Вила „Рупцовото“, особено пребиваващите с деца. В интерес на безопасността, трябва да се оказва подходящ контрол около пътеките, стълбищните пространства и при използване на всички съоръжения в и извън територията на Вила „Рупцовото“.

Собственикът на Вила "Рупцовото" или негов представител НЕ поема отговорност за:

- Всяко физическо нараняване, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи, направени от страна на гостите и съпътстващите ги лица, независимо от причината;

- Невъзможност на гостите да отседнат във вилата, поради възпрепятстващи обстоятелства от личен характер (отмяна на отпуска, загуба на документи и други);

- При форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) – природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи или ниски температури, суша и други); блокади (на пътища, граници и други), пожар, производствени аварии; войни, епидемии, извънредни положения от всякакъв вид, правителствени забрани, ембарго, стачки и други; както и други събития извън контрола на собственика – технически, структурни, електрически, ВиК или други затруднения, които правят Вила „Рупцовото“ опасна или неизползваема.

  При настъпване на което и да е от обстоятелствата , изброени по - горе, собсвеникът на Вила "Рупцовото" или негов представител, не носи отговорност и не дължи обещетения от какъвто и да е характер , като депозитното плащане в размер на 50% от цената на договорените нощувки, както и  останалите 50% от договорената цена ( при вече реализирано настаняване) , не се връщат на гостите, направили резервацията !

   При невъзможност на гостите да отседнат на Вила "Рупцовото" на датите на своята резервация поради форсмажорни обстоятелства, гостите имат право да преместят своята резервация и да изберат други дати за престой на вилата, в период  24 месеца след датата, на която не са могли да гостуват !

   Ако и в този период от 24 месеца гостите не могат да осъществят нощувките си отново поради форсмажорни обстоятелства,  цялата сума от депозитното плащане за резервацията ще бъде върната на представителят на гостите, резервирал нощувките във Вила "Рупцовото" !

Вила „Рупцовото“ публикува и предоставя на гостите си описания, оценки и предложения за околностите и местните забележителности, които се считат за актуални, но не носи отговорност за настъпили изменения и неточности.

Ценности и сигурност:

Вила „Рупцовото“ осигурява сейф за съхранение на ценности на гостите си. Гостите носят отговорност за всички ценности и имущество, притежавани, внесени и използвани от тях на територията на Вила „Рупцовото“. При загуба или повреда на имуществото, притежавано от гостите – собственикът или неговият представител не поемат каквато и да е отговорност.

Гостите са отговорни за имота по време на наемният период и гарантират, че всички прозорци и врати са заключени, когато те отсъстват. Всяко действие или бездействие на гост/ите и съпътстващите ги лица и/или посетители, което може да доведе до загуба или повреда на ценности и имущество е отговорност на клиента/ите.